Aj takto vnímajú svet zrakovo postihnutí ľudia

Pojem zrakové postihnutie sa používa pre široké spektrum postihnutí zraku, ktoré sa delia na tri hlavné typy.

 • Nevidomosť (slepota) - absolútna absencia videnia. Prístup k informáciám je možný iba pomocou iných zmyslov (sluch, hmat, čuch, chuť).
 • Slabozrakosť (čiastočné vidienie alebo poškodenie zraku) - v rôznom rozsahu sú zachované zvyšky zraku.
 • Slabozrakosť môže mať rôzne stupne - od ľahkého po tažký.
 • Farbosleposť - Ak osoba nedokáže správne určovať farby, alebo má problémy s rozoznávaním len určitých farieb, buď bude farby zamieňať, alebo pôjde o totálnu farbosleposť. Tento druh postihnutia ovplyvňuje schopnosť rozoznávania určitých obrazov alebo schopnosť čítania textu na farebnom podklade.

Pozrite si zoznam očných chorôb, ktoré sa načastejšie vyskytujú, simulácie videnia postihnutých ľudí a stručný popis postihnutia.

 

druh postihu simulácia príklady vysvetlenie
Normálne videnie Zdravé oko
 • Normálne zrakové pole - vnímanie predmetov v okolí asi 180 stupňov vertikálne i horizontálne na periférii oboch očí.
 • Normálna schopnosť rozoznávať detaily objektov, obrázkov a grafických symbolov, ako sú písmená alebo číslice.
 • Normálny svetlocit
Poruchy periférneho videnia Retinitis pigmentosa,
Albinizmus
 • Degenerácia niekoľkých vrstiev sietnice, zvyčajne začínajúca zvonka sietnice
 • Progresívny úbytok zorného poľa, šeroslepota, fotofóbia
Glaukom
 • Zvýšený vnútroočný tlak
 • Obmedzenie zorného poľa a zrakovej ostrosti
 • Citlivosť na svetlo
Poruchy centrálneho videnia Diabetická retinopatia
 • Lokálne rozšírenie alebo krvácanie kapilár v sietnici oka
 • Obmedzenie zrakovej ostrosti a zorného poľa, možné časté zmeny
Degenerácia sietnice - včasná
 • Ochorenie žltej škvrny
 • Obmedzenie zrakovej ostrosti a centrálneho zorného poľa
 • Oslabenie rozlišovania farieb
Degenerácia sietnice - neskorá
Atrofia očného nervu
Poruchy zrakovej ostrosti Katarakta (sivý zákal)
 • Zahmlenie za normálnych okolností priehľadnej šošovky
 • Obraz je rozmazaný, čo spôsobuje ťažkosti s rozoznávaním predmetov predovšetkým v noci, alebo za zníženého svetla
 • Okuliare alebo kontaktné šošovky používané na čítanie, v rozoznávaní predmetov nepomáhajú

 

Zdroj: edi.fmph.uniba.sk