Petícia pre vládu a parlament: Netrestajme zdravotne postihnutých za prijímanie darov

Petícia pre vládu a parlament: Netrestajme zdravotne postihnutých za prijímanie darov

Petícia za nezapočítavanie darov od fyzických a právnických osôb do príjmu posudzovaných osôb za účelom pridelenia príspevkov na kompenzácie a asistenta.

Touto petíciou sa obraciame na kompetentných, aby prijali zmenu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, podľa ktorého sa do príjmu zdravotne ťažko postihnutej osoby pri hodnotení jej príjmu pre účel poskytovania kompenzačných príspevkov započítavajú aj dary od fyzických a právnických osôb.

Viac info a možnosť podpísať petíciu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=833834

PODPORTE PETÍCIU A ZDIEĽAJTE PROSÍM!

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=833834