Oslobodenie od diaľničného poplatku zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) pre rok 2016

Oslobodenie od diaľničného poplatku zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) pre rok 2016

 

dn2016